Masáže

V ponuke nájdete tieto druhy masáží:

TuiNa – Čínska ozdravná masáž je formou manuálnej terapie, ktorej hlavným cieľom je liečba a podpora regenerácie dysfunkcií pohybového aparátu. Koriguje sa ňou správna funkcia nervových impulzov vegetatívneho systému, čím sa ovplyvňuje aj funkcia vnútorných orgánov. Zároveň harmonizuje funkciu nervovej sústavy nášho tela, čím dochádza k odstráneniu rôznych typov problémov a aktivácii ozdravných procesov v tele. TuiNou je možné odstrániť svalové kŕče, únavu, nervové napätie, bolesti chrbta, šije a hlavy, migrény, stimuluje krvný a lymfatický obeh, napomáha odplavovaniu toxických látok, uvoľňuje svaly, kĺby, šľachy… Postupnosť techník ako aj časová náročnosť masáže závisí od konkrétneho problému.

Bankovanie a banková masáž je druh terapie, pri ktorej sa na vyvolanie efektu masáže využíva podtlak, ktorý vznikne priložením banky na telo. Túto formu masáže využívam ako doplnkovú k TuiNa a klasickej masáži, tak aj ako samostatnú masáž. Bankovaním sa docieľuje sa zlepšenie prekrvenia masírovanej oblasti, napomáha odplavovaniu škodlivých látok, omladzuje pokožku, pomáha pri celulitíde, ovplyvňuje funkciu trávenia a nervového systému, pomáha odstrániť blokády a svalové spazmy.

Švédska (klasická) masáž – Primárnym účelom masáže je aktivácia ozdravných procesov v tele, Počas masáže dochádza k prekrveniu masírovaných tkanív, svalov. Prísun krvi zároveň znamená prísun živín, hormónov a ďalších látok čoho následkom je zlepšenie výživy v masírovanej oblasti. Zvýšený krvný obeh  taktiež napomáha odplavovaniu rôznych druhov usadenín (minerály a pod.) zo svalu. Práve tie sa spolu s vonkajšími (teplota prostredia atď.) a vnútornými faktormi (štrukturálne zmeny skeletu, skrátenie/ochabnutie/preťaženie svalu a z toho plynúce chybné držanie tela a i.) podieľajú na vzniku svalovej dysbalancie spôsobujúcej bolesť. Zrelaxovaný svalový reťazec zlepšuje funkčnosť pohybového aparátu – môže sa zväčšiť rozsah pohybu masírovanej časti tela. Švédska masáž podporuje regeneráciu svalových partií, obnovu buniek pokožky (omladzovací efekt) a  zlepšenie funkcie nervovej sústavy. V rámci švédskej masáže poskytujem masáže: hlavy, tváre, hrudníka, chrbta, brucha, horných a dolných končatín.

Relaxačná masáž  je typom masáže, ktorá vzhľadom na použité hmaty vychádza zo švédskej masáže. Jednotlivé hmaty sú zoradené do zostavy tak. aby výsledkom bolo navodenie pocitu oddýchnutého a uvoľneného tela aj mysle. V rámci relaxačnej masáže poskytujem masáže hlavy, tváre, hrudníka, chrbta, brucha, horných a dolných končatín.

Športová masáž je určená predovšetkým pre športovcov a ľudí, ktorý potrebujú docieliť požadovaný efekt viažuci sa k športovému výkonu. Pred športovým výkonom sa športovou masážou docieli povzbudzujúci efekt, po výkone upokojujúci. Športová masáž sa teda prioritne viaže predovšetkým na skupinu svalov, ktorá bude/bola zaťažovaná pri konkrétnom športovom výkone. Na rozdiel od švédskej, či relaxačnej masáže je prevedenie techník rýchlejšie a niektoré techniky, ktoré sú bežnou súčasťou švédskej i relaxačnej masáže, sa vypúšťajú.