Masáže

V ponuke nájdete tieto druhy masáží:

TuiNa – Čínska ozdravná masáž je formou manuálnej terapie, ktorej hlavným cieľom je liečba a podpora regenerácie dysfunkcií pohybového aparátu. Koriguje sa ňou správna funkcia nervových impulzov vegetatívneho systému, čím sa ovplyňuje aj funkcia vnútorných orgánov. Zároveň harmonizuje tok bioenergie v tele, čím dochádza k odstráneniu rôznych typov problémov a aktivácii ozdravných procesov v tele. TuiNou je možné odstrániť svalové kŕče, únavu, nervové napätie, bolesti chrbta, šije a hlavy, migrény, stimuluje krvný a lymfatický obeh, napomáha odplavovaniu toxických látok, uvoľňuje svaly, kĺby, šľachy… Postupnosť techník ako aj časová náročnosť masáže závisí od konkrétneho problému.

Bankovanie je druh terapie, pri ktorej sa na vyvolanie efektu masáže využíva podtlak, ktorý vznikne priložením banky na telo. Túto formu masáže využívam ako doplnkovú k TuiNa a klasickej masáži, tak aj ako samostatnú masáž. Bankovaním sa docieľuje sa zlepšenie prekrvenia masírovanej oblasti, napomáha odplavovaniu škodlivých látok, omladzuje pokožku, pomáha pri celulitíde, ovplyvňuje funkciu trávenia a nervového systému, pomáha odstrániť blokády a svalové spazmy.

Švédska (klasická) masáž – Primárnym učelom masáže je aktivácia ozdravných procesov v tele, Počas masáže dochádza k prekrveniu masírovaných tkanív, svalov. Prísun krvi zároveň znamená prísun žívín, hormónov a ďalších látok čoho následkom je zlepšenie výživy v masírovanej oblasti. Zvýšený krvný obeh  taktiež napomáha odplavovaniu rôznych druhov usadenín (minerály a pod.) zo svalu. Práve tie sa spolu s vonkajšími (teplota prostredia atď.) a vnútornými faktormi (deformity skeletu, skrátenie/ochabnutie svalu a z toho plynúce chybné držanie tela a i.) podieľajú na vzniku svalového spazmu. Zrelaxovaný svalový reťazec zlepšuje funkčnosť pohybového aparátu – môže sa zväčšiť rozsah pohybu masírovanej časti tela. Švédska masáž podporuje regeneráciu svalových partií, obnovu buniek pokožky (omladzovací efekt) a  zlepšenie funkcie nervovej sústavy. V rámci švédskej masáže poskytujem masáže: hlavy, tváre, hrudníka, chrbta, brucha, horných a dolných končatín.

Relaxačná masáž  je typom masáže, ktorá vzhľadom na použité hmaty vychádza zo švédskej masáže. Jednotlivé hmaty sú zoradené do zostavy tak. aby výsledkom bolo navodenie pocitu oddýchnutého a uvoľneného tela aj mysle. V rámci relaxačnej masáže poskytujeme masáže hlavy, tváre, hrudníka, chrbta, brucha, horných a dolných končatín.

Športová masáž je určená predovšetkým pre športovcov a ľudí, ktorý potrebujú docieliť požadovaný efekt viažuci sa k športovému výkonu. Pred športovým výkonom sa športovou masážou docieli povzbudzujúci efekt, po výkone ukľudňujúci. Športová masáž sa teda prioritne viaže predovšetkým na skupinu svalov, ktorá bude/bola zaťažovaná pri konkrétnom športovom výkone. Na rozdiel od švédskej, či relaxačnej masáže je prevedenie techník rýchlejšie a niektoré techniky, ktoré sú bežnou súčasťou švédskej i relaxačnej masáže, sa vypúšťajú.