O Mne

 

Moje meno je Peter Hutta. Môj príbeh, ktorého vyústením je poskytovanie masáží, začal už v detskom veku. V tom čase som sa začal venovať čínskym bojovým umeniam. Popri praktizovaní čínskeho Kung Fu som v rokoch 2006 – 2011 pôsobil ako športový tréner. Počas tohto obdobia som nadobudol vedomostí v oblasti anatómie ľudského tela a fungovania pohybového aparátu. Od roku 2012 sa moja pozornosť upriamila aj na relaxáciu tela a regeneráciu ľahkých dysfunkcií svalového systému prostredníctvom špecifických zdravotných cvičení a masáží (najmä čínskej masáže TuiNa).  Z portfólia mojich služieb si je možné vybrať okrem pohybovej terapie/cvičenia a Tuiny aj bankovanie prípadne bankovú masáž, masáž s využitím techník Guasha a taktiež klasickú, relaxačnú a športovú masáž.